Sayın Katılımcımız,
Sempozyumda posterlerin basılı olarak sergilenmesine karar verilmiştir. Posterinizi aşağıdaki detaylarda sempozyum merkezindeki poster alanında asılacaktır.

Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterin boyutları 70 (yatay) x 90 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu,diğer bölümler için 16-18punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 • Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yer alacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.
 • Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

Konu Başlıkları

 • Romatizmal hastalıklarda anamnez
 • Romatizmal Hastalıklarda laboratuar ve Görüntüleme
 • Romatoid Artrit-tanı, tedavi ve izlem
 • Seronegatif Spondiloartritler-tanı, tedavi ve izlem
 • Bağ Doku Hastalıkları-tanı, tedavi ve izlem
 • Behçet Hastalığı-tanı, tedavi ve izlem
 • Ailevi Akdeniz Ateşi-tanı, tedavi ve izlem
 • Sistemik Vaskülitler-tanı, tedavi ve izlem
 • Kristal artropatiler-tanı, tedavi ve izlem
 • Osteoartit
 • Osteoporoz
 • Romatolojide Akılcı İlaç kullanımı
 • Romatoloji ile diğer branşlar arasında iletişim ve iş birliği

Abstract Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler örnek template dosyası üzerinden kabul edilecektir ÖRNEK TEMPLATE İÇİN TIKLAYIN tıklayarak gerekli adımları izleyerek bildirinizi hatice.cilek@brosgroup.net adresine gönderebilirsiniz.
 2. Bildiriler maksimum 500 kelime içermelidir.
 3. Poster bildiriler hakem değerlendirmesinin olumlu olması halinde kabul edilecektir.
 4. Bildiri özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 5. Bildiri gönderimi için son tarih: 10 Ocak 2025

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.
 2. Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.
 3. Bildiride sunan yazarın mutlaka kongreye kaydı olması gerekmektedir.
 4. Özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 5. Kongre merkezinde asılmayan poster bildirileri kongre programından ve bildiri özet kitapçığından çıkarılacaktır.)