POSTER KODUBİLDİRİ BAŞLIĞISUNAN YAZAR
PS01Geriatrik palyatif bakım hastalarında osteoporoz ile sarkopeni  arasında ilişkiAYFER DURAK
PS02Poliomyelitle Birlikte Romatoid Artriti Olan Kadın Hastada Değerlendirme: Olgu RaporuAZİZE DİK
PS03Plevral Efüzyon ile Gelen Lupus OlgusuBELKIS BAKIR
PS04SAPHO OLGUSUBURCU SALLAREL
PS05ANTİ-NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR (ANCA) LARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNURAY GÜREL POLAT
PS06Eritema Nodozumun Atlanmaması Gereken Etiyolojisi; İdiyopatik Granülomatöz MastitŞEVKET ALİ EKMEN
PS07Her Ağız İçi Lezyon Aynı Mı  ?ŞEVKET ALİ EKMEN